Starostlivosť o verejnú zeleň

Počas celého roka poskytujeme komplexnú starostlivosť o trávniky (kosenie, prevzdušňovanie, hnojenie), ošetrovanie stromovej výsadby a krovín, výsadbu okrasných kvetín a okrasných drevín. Taktiež zabezpečujeme likvidáciu náletových krovín, vypiľovanie stromov a drevín. Súčasťou našich služieb je aj odvoz a likvidácia pokosenej trávy a drevnej hmoty. Zabezpečujeme aj tvorbu okrasných záhrad a záhonov, od návrhu, cez realizáciu a pravidelnú starostlivosť.