Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: JOSEPHINE štvrť ročná správa za 1.Q. rok 2019
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
josephine--i.-q.-stvrt-roka-2019.pdf