Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk k Staveb. materiálom potreb. k výmene výplň. konštrukcii.
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 05.05.2020
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 62 862,13 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zapisnica-z-otvar.-ponuk.stav.-mat.potr.-k-vym-vyolnovych-konstrukcii-k.p.doc.pdf