Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávka na Vykurovanie D.K. v ZH a C.P. od dodávateľov
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 05.12.2019
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 500,00 €
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
objed.-potv.-austyn-a-2.-c.p..pdf