Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Kúpna zmluva na vybavenie pre kúpeľne na KP v ZH Z20238292
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 10.08.2023
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
priloha-c.3_-zmluva-c.-z20238292_z-1.pdf