Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávky k Nízkym hodnotám §117 za III.Q. 2020
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
objednavky-za-iii.q.2020-nizke-hodnoty.pdf