Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: K Zmluve na plyn na rok 2023 všeob.obchodné podmienky
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
zmuva-na-plyn-pokr.-vseob.-podmienky-k-zmluve-na-rok-2023.pdf