Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica s otvár, ponúk Nákup kvetín, krov a stromkov na revital. v ZH
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 21.09.2022
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 115 702,40 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zapisnica-s-otvar.-cp-na-dod.-nakup-kvetin-krov-a-stromov-na-rev.-v-zh.pdf