Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Výzva na predkladanie CP na Elektrikárske práce na KP na rok 2021-2022
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 26.02.2021 do 10,00 hod. elektronicky
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Najnižšia cena
Obstarávateľ: Technické služby po. s r.o. A. Dubčeka 380/45, 965,1 Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 161 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
ts_ziar_elektrikar_vyzva2021-opravna.pdf