Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zmluva na LED -Svietidlá elektroinštalačný materiál
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 13.05.2019
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 20 700,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
priloha-c.3_-zmluva-c.-z201914573_z-1.pdf