Naše služby

Údržba komunikácií

viac

Zimná údržba

viac

Starostlivosť o verejnú zeleň

viac

Záhradnícke služby

viac

Služby bytovým spoločenstvám

viac

Opravy a údržba, revízie vyhradených technických zariadení

viac

Starostlivosť o mestský park

viac

Správa športových zariadení

viac

Upratovacie práce

viac

Údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu

viac