Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávka č.3 pán Henč k RD zo dňa 25.03.2020
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky: Najnižšia cena
Obstarávateľ: Technické služby po. s r.o. A. Dubčeka 380/45, 965,1 Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
objednavka-c.3-k-rz-henc-07-2020.pdf