Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica s otvr. ponúk Rekon. stropných podhľadov na KP v ZH
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 3.3.2022
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zapisnica-s-ovar.-ponuk-3.3.22.-rekon.-strop.-podhlad.-na-kp-v-zh.pdf