Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Súhrnná správa II.Q.2022 EKS
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
suhrnna-sprava-_eks.pdf-ii.q.2022.pdf