Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zmluva na PUR- Izolácia
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 21.05.2019
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 000,000
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
priloha-c.3_-zmluva-c.-z201915283_z.pdf