Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Tabuľka k I.Q. 2022 VO -JOSEPHINE
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
i.q.-.2022-josephine.pdf