Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Súhrnné správy I.Q.2020 Podľa dodávateľov obstaraných
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ:
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
suhrnne_spravyza-i.q.2020-pdf.pdf