Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk k rekonštr. vykurovania a oceľovej konštrukcie v objekte K.P.
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 13.05.2020
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 173 008,18 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
zapisnica-k-rekonstrukcii-vykurovania-ocelovej-konstrukcie-v-objekte-krytej-plavarne-v-zh.pdf