Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rozhodnutie o zrušení postupu zadávaní zákazky s nízkou hodnotou Výkon elektrikárskych prác.
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
rozhodnutie-o-zruseni-postupu-zakazky-s-nizkou-hdnotou-vykon-elektrikarskych-prac.pdf