Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávka 02 2023 SL v DOXX na mesiac 02 2023
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
objed.-02-01-23-doxx-sl-5-20000-str.110.pdf