Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Oznámenie o vylúčení uchádzača KAMA Hydroizol, s.r.o. STRECHA na KP
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 10.07.2020
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 241 117,27 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
vylucenie-uchadzaca-kama-hydroizol-s.r.o.-rek.-strechy-na-kp.pdf