Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Plán VO na rok 2023 pre prevádzky úsekov TS
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
plan-vo-na-rok-2023-tabul.-pdf..pdf