Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám. dohoda JOSEPHINE na výkon elektrikárskych prác na rok 2022-23 na KP v ZH
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 10.08.2022
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 66 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
ramcova-dohoda-na-elektrikar.-prace-na-kp-2022-23.docx.pdf