Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Objednávka IDEALNAIZOLACIA
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Prieskum trhu
Požiadavky na ponuky: Najnižšia cena
Obstarávateľ: Technické služby po. s r.o. A. Dubčeka 380/45, 965,1 Žiar nad Hronom
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky: N.H.
objednavka-na-idealnaizolacia--mirosl.-kollar2021.pdf