Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Informácia o výsledku Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a drviny na revit. mesta Žiar nad Hronom
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 46 809,25 €
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
informacia-o-vysledku-dod.-bez-stav-materialu-na-revit.-v-zh.pdf