Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová zmluva na ELEKTOMATERIÁL pre TS v ZH
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 02.08.2023
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 24 498,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-zmluva-z20237964-zo-dna-02.08.2023-elektromaterial.pdf