Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
64/2024 Plavecká škola Žiar - Šťastné rybičky Zmluva o poskytovaní služieb krytej plavárne Slovalco Relax Centrum Plavecká škola Žiar - štastné rybičky 621,00 EUR 16.07.2024 22.08.2024
62/2024 Magic Design Henč, s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb stavebno-technická podpora pri odstraňovaní vád na KP 1.800,00 EUR 09.07.2024
61/2024 Domov pri kaštieli Zmluva o vykonávaní upratovacích služieb upratovacie služby, údržbárske práce, služby recepcie 6.500,00 EUR 01.07.2024
63/2024 Mobile Tech, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby platenia parkovného prostredníctvom SMS a PK platenie parkovného 17,00 EUR 28.06.2024 30.09.2024
65/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o vykonávaní upratovacích služieb a údržbárskych prác upratovacie služby 2.800,00 EUR 22.06.2024
60/2024 Súkromná obchodná akadémia DSA Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe duálne vzdelávanie 0,00 EUR 21.06.2024
58/2024 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme krytej plavárne predĺženie doby nájmu na 40 rokov 0,00 EUR 15.06.2024 31.12.2061
59/2024 Fond na podporu športu Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu rekonštru. KP 689.672,00 EUR 13.06.2024
57/2024 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci načítanie vstupov do krytej plavárne 0,00 EUR 06.06.2024
49/2024 BM GROUP SVK s.r.o. Zmluva o podnájme podnájom plážového kúpaliska 20.000,00 EUR 01.06.2024 31.08.2024
55/2024 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Zmluva o spolupráci karta na využitie služieb KP 0,00 EUR 01.06.2024
53/2024 Ing. Zuzana Beliančinová Darovacia zmluva dar na štafetový beh 200,00 EUR 22.05.2024
54/2024 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 2 k zmluve o nájme CAZ úprava plochy CAZ 0,00 EUR 22.05.2024
50/2024 OZONTECH, s.r.o. Zmluva o dielo oprava systému ozonizácie na KP 30.414,00 EUR 21.05.2024
52/2024 FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, a.s. Nájomná zmluva prenájom FŠ 2.500,00 EUR 14.05.2024
43/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie ŠH dotácia na prevádzku športovej haly 24.000,00 EUR 27.04.2024 12.12.2024
44/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie KP dotácia na prevádzku krytej plavárne 100.000,00 EUR 27.04.2024 12.12.2024
45/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie FŠ dotácia na prevádzku futbalového štadióna 108.000,00 EUR 27.04.2024 12.12.2024
46/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠ dotácia na prevádzku zimného štadióna 28.000,00 EUR 27.04.2024 12.12.2024
41/2024 Súkromná obchodná akadémia DSA Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe odborná prax študentky 0,00 EUR 17.04.2024
42/2024 Súkromná obchodná akadémia DSA Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov sprostredkovanie údajov ASC Agenda 0,00 EUR 17.04.2024
40/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia na rekonštrukciu čakárne na CAZ 33.000,00 EUR 12.04.2024
37/2024 ŽHS, a.s. Dohoda o mlčanlivosti mlčanlivosť 0,00 EUR 06.04.2024
32/2024 Plavecká škola Žiar - Šťastné rybičky Zmluva o poskytovaní služieb krytej plavárne Slovalco Relax Centrum prenájom plaveckých dráh 1.320,00 EUR 01.04.2024
36/2024 Športový odborník Sylvia Bielešová Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb krytej plavárne Slovalco Relax Centrum ukončenie zmluvy 0,00 EUR 01.04.2024
33/2024 BODY SERVICE, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov z 1.8.2023 spotreba energií 500,00 EUR 29.03.2024
34/2024 RASCON s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov z 7.11.2023 spotreba energií 150,00 EUR 29.03.2024
35/2024 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 16/2024 služby plavárne 1.600,00 EUR 29.03.2024
30/2024 Slovenská sporiteľňa a.s. Zmluva o platobnej karte platobná karta k účtu 0,00 EUR 20.03.2024
31/2024 MobileTech, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytovaní služby platenia parkovného prostredníctvom SMS a PK platenie parkovného SMS a kartami 17,90 EUR 20.03.2024
30/2024 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 688/CC/18-D7 k Zmluve o úvere úver 400 000 € 400.000,00 EUR 09.03.2024
29/2024 Up Déjeuner, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov poukážky na služby plavárne 0,00 EUR 08.03.2024
20/2024 Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP Zmluva o poskytnutí služby v oblasti CO civilná ochrana 30,00 EUR 01.03.2024
24/2024 AZ KLIMA SK, s.r.o. Zmluva o dielo na údržbu a opravy vzduchotechniky údržba a opravy vzduchotechniky 28,00 EUR 28.02.2024
25/2024 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zber, preprava, zneškodnenie odpadu 0,03 EUR 27.02.2024
22/2024 EXPOTREND SLOVAKIA, spol. s r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov čakáreň pre CAZ 15.157,92 EUR 20.02.2024
21/2024 I.S.O.N. spol. s r.o. Zmluva o dielo rekonštrukcia sáun na plavárni 447.023,65 EUR 17.02.2024
19/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie prevádzkové výdavky zimného štadióna 100.000,00 EUR 08.02.2024
16/2024 Mestský športový klub, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb plavárne tréningy plaveckého klubu 1.200,00 EUR 02.02.2024
18/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o nájme č. 33/2024 nájom tržnice 1,00 EUR 02.02.2024
12/2024 Magic Design Henč, s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb príprava a realizácia stavieb 1.800,00 EUR 01.02.2024
11/2024 Vladimír Pilník Rámcová zmluva o poskytovaní služieb rozbory na CAZ, stavebné rozpočty 1.200,00 EUR 01.02.2024
13/2024 Húsatká s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí služieb krytej plavárne kurzy plávania 5,00 EUR 01.02.2024
17/2024 Športový odborník Sylvia Bielešová Zmluva o poskytovaní služieb krytej plavárne Slovalco Relax Centrum kurzy plávania 1.440,00 EUR 01.02.2024
10/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie PK Prevádzkové výdavky kúpaliska 0,00 EUR 20.01.2024
7/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie ŠH financovanie výdavkov športovej haly v ZH 0,00 EUR 19.01.2024
8/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie FŠ financovanie výdavkov fut.štadóna 0,00 EUR 19.01.2024
9/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠ financovanie výdavkov na ZŠ 0,00 EUR 19.01.2024
6/2024 ASO VENDING s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyv. umiestnenie predajného automatu na FŠ 0,00 EUR 16.01.2024
4/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo údržba VZ mesta ZH 416.616,74 EUR 12.01.2024
5/2024 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo údržba VZ parku ŠM v ZH 66.663,50 EUR 12.01.2024
2/2024 Húsatká s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní služieb krytej plavárne prenájom bazéna 5,00 EUR 09.01.2024 31.01.2024
1/2024 Sylvia Bielešová Zmluva o poskytnutí priestoru v športovom zariadení pre športového odborníka prenájom bazénu 800,00 EUR 06.01.2024 31.01.2024
3/2024 Adriána Kňažková Zmluva o poskytovaní služieb správa a údržba ŠH 1.000,00 EUR 03.01.2024
15/2024 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, občianske združenie Zmluva o reklame MŠK reklama 1.000,00 EUR 03.01.2024 31.12.2024
93/2023 MVM CEEnergy Sloívakia s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu dodávka plynu FŠ a ŠH 20,00 EUR 01.01.2024 01.01.2025
1112023 MobileTech, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytovaní služby platenia parkovného SMS a PK  platenia parkovného SMS a PK 17,90 EUR 01.01.2024
14/2024 Area Servis, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo upratovanie 0,10 EUR 01.01.2024
106/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia na zimný štadión 26.000,00 EUR 20.12.2023
107/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie rekonštruk.KP 26.000,00 EUR 20.12.2023
108/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia na vrt studne 11.800,00 EUR 20.12.2023
110/2023 Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP Zmluva o poskytnutí služby povinnosti v oblasti PO 80,00 EUR 20.12.2023
105/2023 Slovenská autobusová doprava Zvolen , a.s. Zmluva o poskytnutí služieb na autobusovej stanici ZH vjazd a výjazd autobusov na AS v ZH 2,64 EUR 13.12.2023
104/2023 MAGNA ENERGIA a.s. Zmluva o dodávke elektriny, distribúcii a odchýlke ee dodávka ee 11,00 EUR 12.12.2023 31.12.2025
109/2023 GRAUS d.r.o. Zmluva o nájme nájom za wallboard pre reklamu TS 107,16 EUR 02.12.2023
103/2023 Flixbus sro Brno Zmluva o poskytnutí služieb na autobusovej stanici ZH vjazd a výjazd aubotusov na AS 2,00 EUR 29.11.2023
102/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠ dotácia na prev. zimného štadióna 90.700,00 EUR 25.11.2023
100/2023 RASCON s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových preistorov podnájom NP na plavárni 1.886,00 EUR 08.11.2023
101/23 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Dodatok .č 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20224377 zvýšenie hodnoty stravného lístka 45.737,00 EUR 04.11.2023
99/2023 Sylvia Bielešová Zmluva o poskytnutí priestoru v športovom zariadení pre športového odborníka plavecké športy na KP 840,00 EUR 28.10.2023
98/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia na krytú plaváreň 300.000,00 EUR 21.10.2023
95/2023 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere č. 1079/CC/23 poskytnutie úveru 300.000,00 EUR 19.10.2023
96/2023 Slovenská sporiteľňa, a.s. SLSP VOP sadzobník poplatkov poplatky SLSP 0,00 EUR 19.10.2023
97/2023 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bežnom účte bežný účet v SLSP 0,00 EUR 19.10.2023
92/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia el. prípojka FŠ a PK 11.000,00 EUR 07.10.2023
94/2023 Nadácia ZSNP a Slovalco Darovacia zmluva dar na dovybavenie na KP 15.000,00 EUR 06.10.2023
91/2023 Mesto Žiar nad Hronom Koncesná zmluva na modernizáciu, prevádzku, údržbu a opravu sústavy verejného osvetlenia prevádzka, údržba a oprava sústavy verejného osvetlenia 114.065,00 EUR 30.09.2023
87/2023 BCF ENERGY j.s.a. Dohoda o ukončení zmluvy nájom elektrocentrály FŠ 0,00 EUR 09.09.2023
88/2023 BCF GREEN Energy, s.r.o. Zmluva o nájme elektrocentrály nájom elektrocentrály FŠ 750,00 EUR 09.09.2023
80/2023 ASCOMP, spol. s r.o. Zmluva o reklame reklama obchodného mena 1.800,00 EUR 01.09.2023
81/2023 MobileTech, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytovaní služby parkovania platenie parkovného 1,20 EUR 29.08.2023
77/2023 Jana Macejáková Kúpna zmluva nábytok 1.870,00 EUR 19.08.2023
79/2023 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Zmluva o reklame reklama a prezentácia loga 1.000,00 EUR 19.08.2023
75/2023 Mário Drahoš Kúpna zmluva č. Z20238292_Z vybavenie kúpelní na KP 2.740,00 EUR 11.08.2023
76/2023 HOBLO, spol. s r.o. Kúpna zmluva č. Z20238293_Z vybavenie do KP - zrkadlá 966,00 EUR 11.08.2023
74/2023 Chiral s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva Z202338173_Z mobilný nábytok na plaváreň 950,00 EUR 08.08.2023
73/2023 ROTEX ELEKTRO s.r.o. Rámcová dohoda Z20237964_Z elektromateriál na KP 15.800,00 EUR 03.08.2023
70/2023 BODY SERVICE, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov NP na krytej plavárni 23.394,00 EUR 02.08.2023
62/2023 JP Autoservis, s.r.o. Kúpna zmluva č. 62/2023 pozemok, zastavané plochy 4.500,00 EUR 31.07.2023
68/2023 DOKA Slovakia s.r.o. Rámcová zmluva o spolurpáci predaj a prenájom debniacej techniky 0,00 EUR 28.07.2023
65/2023 Orange Slovensko, a.s. Zmluva na prenájom parkovacích automatov a súvisiacich služieb parkovacie automaty 66.816,00 EUR 25.07.2023
78/2023 IMAO electric, s.r.o. IMAO electric, s.r.o. ukončenie zmluvy 0,00 EUR 14.07.2023
57/2023 Stredoslovenská distribučná a..s. Stredoslovenská distribučná a.s. pripojenie odberného miesta na FŠ 2.367,00 EUR 05.07.2023
56/2023 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 k zmluve o nájme AS doplnenie časti pozemku pri autobusovej stanici 0,00 EUR 29.06.2023
53/2023 Boris Murín Podnájomná zmluva nájom plochy pod skákací hrad na kúpalisku 40,00 EUR 27.06.2023
51/2023 Ing. Pavol Kysela - MONTEZA Rámcová dohoda elektrikárske práce na plavárni 8,50 EUR 23.06.2023
48/2023 Martin Majerský Zmluva o poskytnutí služieb práce na futbalovom štadióne 1.400,00 EUR 20.06.2023
50/2023 StVPS, a.s. Banská Bystrica Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu dodávka vody na autobusovú stanicu, WC 0,62 EUR 06.06.2023
30/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o nájme 217/2023, 383/2023 prenájom centrálnej autobusovej zastávky v ZH 6.640,00 EUR 01.06.2023
46/2023 AUTO-BEY, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí služieb na autobusovej stanici ZH vjazd a výjazd na AS 2,64 EUR 01.06.2023
52/2023 SAD Prievidza Zmluva o poskytnutí služieb na autobusovej stanici ZH vjazd a výjazd autobusov na AS v ZH 2,64 EUR 01.06.2023
60/2023 TURANCAR Bus Lines s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb na autobusovej stanici ZH vjazd a výjazd autobusov na AS v ZH 2,64 EUR 01.06.2023
61/2023 NIKA TRANS s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb na autobusovej stanici ZH vjazd a výjazd autobusu na AS v ZH 2,64 EUR 01.06.2023
64/2023 SAD Trenčín Zmluva o poskytnutí služieb na autobusovej stanici ZH vjazd a výjazd autobusov na AS 2,64 EUR 01.06.2023
43/2023 DOB BUS a.s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb na autobusovej stanici ZH vzjazd a výjazd na AS ZH 2,64 EUR 31.05.2023
44/2023 kmko logis s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb na autobusovej stanici ZH vjazd a výjazd na AS 2,64 EUR 31.05.2023
45/2023 A-EXPRESS s.r.o. Plzeň Zmluva o poskytnutí služieb na autobusovej stanici ZH vjazd a výjazd na AS 2,64 EUR 31.05.2023
42/2023 Galileo Corporation Kúpna zmluva informačná tabuľa 12.635,00 EUR 26.05.2023
41/2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Rámcová dohoda Z20234377 Z stravné lístky 41.579,20 EUR 25.05.2023
38/2023 Ľuboš Košta - SAMONT Dodatok č. 1 k Zmluve odielo dodanie a montáž stropných podhľadov na KP 237.304,04 EUR 18.05.2023
36/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia na rekonštru. plavárne 150.000,00 EUR 12.05.2023
35/2023 I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 97/2021 interiérové obklady a dlažby na plaváreň 322.490,49 EUR 06.05.2023
34/2023 I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1/2022 stavebná časť plaváreň 243.446,24 EUR 06.05.2023
37/2023 Stredná zdravotnícka škola Zmluva o zabezpečení kurzu Wellness pracovník - masér masérsky kurz  600,00 EUR 06.05.2023
33/2023 - LZC/23/10292 VÚB, a.s. Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/23/10292 lízing na mini bager Kubota KX 18-4 27.457,00 EUR 05.05.2023 30.04.2029
40/2023 Slovalco, a.s. Darovacia zmluva svetelné nápisy na plavárni 10.907,00 EUR 05.05.2023
31/2023 AGOPRO, s.r.o. Kúpna zmluva nábytok na krytú plaváreň 140.000,00 EUR 29.04.2023
32/2023 AZ KLIMA SK, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluva o dielo zo dňa 10.3.2021 286.250,62 EUR 28.04.2023
47/20233 Berndorf Bazény s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 461/2022 termín ukončenia diela 0,00 EUR 21.04.2023
28/2023 Veríme v Zábavu, s.r.o. Rámcová dohoda 26.876,00 EUR 18.04.2023
26/2023 ADVAS s.r.o. Rámcová dohoda kvetináč pre CMZ 10.528,00 EUR 13.04.2023
27/2023 Slovalco, a.s. Zmluva o prenájme č. 09-040-TSZ-B14-2023-271 240,00 EUR 02.04.2023
20/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie KP rekonštrukcia KP 200.000,00 EUR 31.03.2023
21/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie ŠH prevádzka ŠH 0,00 EUR 31.03.2023
22/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠ prevádzka ZŠ 0,00 EUR 31.03.2023
23/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie FŠ prevádzka FŠ 0,00 EUR 31.03.2023
24/2023 Mesto Žiar nad Hronom Kúpna zmluva č. 2058/2023 nožové mlyny na drvenie komunál.odpadu 1,00 EUR 31.03.2023
19/2023 IMAO electric, s.r.o. Kúpna zmluva 133.185,00 EUR 25.03.2023
19-1/2023 IMAO electric, s.r.o. Dodatok č. 1 ku kúpnej zml.19/2023 0,00 EUR 25.03.2023
25/2023 TIER Mobility Slovakia s.r.o. Dohoda miestneho operátora TIER kolobežiek správa kolobežiek TIER 0,00 EUR 21.03.2023
17/2023 BCF ENERGY j.s.a. Zmluva o nájme elektrocentrály 750,00 EUR 02.03.2023
10/2023 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 3,16 EUR 01.03.2023
13/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie KP 200.000,00 EUR 24.02.2023
12/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie KP 10.000,00 EUR 23.02.2023
11/2023 Mesto Žiar nad Hronom Kúpna zmluva č. 1104/2023 1,00 EUR 16.02.2023
8/2023 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 250.000,00 EUR 20.01.2023
4/2023 STABO, sr.o. Rámcová kúpna zmluva č. 002/2022 0,00 EUR 10.01.2023
3/2023 AUDIT NB, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2020 2.000,00 EUR 08.01.2023
16/2023 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, občianske združenie Zmluva o reklame MŠK 1.000,00 EUR 05.01.2023 31.12.2023
83/2022 Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP Zmluva o poskytnutí služby 0,00 EUR 01.01.2023 31.12.2023
86/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo Údržba Parku v ZH 84.207,01 EUR 01.01.2023
87/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo Údržba verejnej zelene mesta ZH 415.977,00 EUR 01.01.2023
2/2023 Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 39,34 EUR 01.01.2023
93/2022 VARM plus, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - starostlivosť o zvieratá 500,00 EUR 31.12.2022
92/2022 Luxhaus s.r.o. Zmluva o dielo na Dodanie a montáž rozvádzačov na mestskú plaváreň 41.111,00 EUR 29.12.2022
91/2022 I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s. Zmluva o dielo "Fasádne práce na krytej plavárni" 198.585,10 EUR 22.12.2022
88/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 40.000,00 EUR 17.12.2022
89/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠ 192.620,00 EUR 17.12.2022
90/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie FŠ 115.000,00 EUR 17.12.2022
84/2022 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 4 ku Koncesnej zmluve na sústavu verejného osvetlenia 114,00 EUR 08.12.2022
82/2022 Zámer podnájmu - zverejnenie zámeru 0,00 EUR 22.11.2022 07.12.2022
78/2022 STRABAG s.r.o. Rámcová dohoda 28.268,68 EUR 11.11.2022
74/2022 I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s. Zmluva o dielo Osadenie zábradlia na KP 36.566,05 EUR 01.11.2022
75/2022 I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s. Zmluva o dielo Osadenie oceľových rohoží 10.460,00 EUR 01.11.2022
72/2022 STRABAG s.r.o. Rámcová dohoda 9.482,86 EUR 19.10.2022
69/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 300.000,00 EUR 30.09.2022
67/2022 Bazénservis, s.r.o. Zmluva o dielo 27.352,00 EUR 27.09.2022
68/2022 AMK Green s.r.o. Rámcová dohoda 79.233,92 EUR 24.09.2022
63/2022 Ing. Pavol Kysela - MONTEZA Rámcová dohoda 66.000,00 EUR 17.08.2022 31.08.2023
59/2022 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 225.643,76 EUR 15.07.2022
60/2022 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 42.491,22 EUR 15.07.2022
Z-2021/004-141 Fond na podporu športu Zmluva o príspevku na projekt podpory športu 514.901,84 EUR 01.07.2022
58/2022 MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone stavebného a autorského dozoru 2.500,00 EUR 30.06.2022
57/2022 Compeko Brezno, s.r.o. Dodatok č. 1 k servisnej zmluve 115,00 EUR 29.06.2022
49/2022 BCF ENERGY j.s.a. Zmluva o nájme elektrocentrály 750,00 EUR 18.06.2022
50/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 200.000,00 EUR 18.06.2022 11.12.2022
48/2022 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. Z20225615_Z 55.399,00 EUR 16.06.2022
46/2022 IMAO electric, s.r.o. Zmluva o dielo č. 22054_MO 135.121,49 EUR 14.06.2022
47/2022 Ľuboš Košta - SAMONT Zmluva o dielo 215.792,00 EUR 14.06.2022
55/2022 AZ KLIMA SK, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 281.699,75 EUR 13.06.2022
43/2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. Z20225033_Z 77.968,80 EUR 07.06.2022
41/2022 Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 14,95 EUR 01.06.2022 31.12.2022
44/2022 BCF POWER, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 EUR 31.05.2022
45/2022 BCF POWER, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 EUR 31.05.2022
40/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 448.196,00 EUR 25.05.2022
34/2022 Slovenský futbalový zväz Osobitná zmluva o užívaní futbalového štadióna v Žiari nad Hronom 5.750,00 EUR 29.04.2022 26.06.2022
30/2022 APUEN AKADÉMIA s.r.o. Rámcová dohoda č. 30/2022 60.000,00 EUR 22.04.2022 30.04.2024
35/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 500.000,00 EUR 09.04.2022
26/2022 Basketbalový klub MŠK Žiar nad Hronom - občianske združenie Zmluva o poskytnutí charitatívnej reklamy 1.500,00 EUR 05.04.2022
22/2022 LUMAT spol. s r.o. Kúpna zmluva 1.386,00 EUR 24.03.2022
12/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 200.000,00 EUR 15.02.2022
13/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 30.000,00 EUR 15.02.2022
15/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 77.000,00 EUR 15.02.2022
14/2022 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 165.000,00 EUR 15.02.2022
31/2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. Z2022980_Z 20.487,00 EUR 15.02.2022
21/2022 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, občianske združenie Zmluva o reklame 1.000,00 EUR 10.02.2022
5/2022 Berndorf Bazény s.r.o. Zmluva o dielo 506.990,05 EUR 01.02.2022
1/2022 I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Zmluva o dielo 252.996,67 EUR 18.01.2022
93/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 84.000,00 EUR 15.12.2021
91/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 79.000,00 EUR 15.12.2021
92/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 44.000,00 EUR 15.12.2021
97/2021 I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s. Zmluva o dielo 280.694,25 EUR 14.12.2021
89/2021 AZ KLIMA SK, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 261.467,76 EUR 10.12.2021 31.01.2022
96/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 342.436,00 EUR 09.12.2021
95/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 67.656,00 EUR 09.12.2021
86/2021 FROST - service s.r.o. Servisná zmluva 8.439,00 EUR 07.12.2021
105/2021 SAD Zvolen Zmluva o dielo na zimnú údržbu 750,00 EUR 04.12.2021 28.02.2022
73/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 376.000,00 EUR 22.10.2021
69/2021 Slovenský futbalový zväz Osobitná zmluva o užívaní futbalového štadióna 10.820,00 EUR 05.10.2021
64/2021 Remeslo strojal, s.r.o. Dodatok č. 1 23.282,57 EUR 01.10.2021
70/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 200.000,00 EUR 29.09.2021
46/2021 MFK Duklad Banská Bystrica, o.z. Zmluva o prenájme futbalového štadióna 2.000,00 EUR 04.08.2021
35/2021 Boris Murín Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve 0,00 EUR 02.06.2021
36/2021 Boris Murín Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve 132/2019 0,00 EUR 02.06.2021
30/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 200.000,00 EUR 18.05.2021
26/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 165.000,00 EUR 20.04.2021
24/2021 Mesto Žiar nad Hronom nájomná zmluva č. 95/2021 1,00 EUR 01.04.2021 31.12.2035
22/2021 Ing. Pavol Kysela - MONTÉZA Rámcová dohoda 7,50 EUR 30.03.2021
18/2021 REMESLO stav, s.r.o. Zmluva o dielo na realizáciu stavby 60.721,60 EUR 16.03.2021
15/2021 AZ KLIMA SK, s.r.o. Zmluva o dielo na realizáciu stavby 214.043,15 EUR 11.03.2021
16/2021 Applipower, s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní odborného servisu 0,00 EUR 11.03.2021
688/CC/18-D6 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 688/CC/18-D6 595.000,00 EUR 11.03.2021 31.03.2026
9107053068 UNIQA poisťovňa, a.s. UNIQA poistná zmluva ZŠ 1.846,87 EUR 04.03.2021
11/2021 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 688/CC/18-D5 59.604,38 EUR 17.02.2021 30.06.2021
3/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 150.000,00 EUR 23.01.2021 18.12.2021
4/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 165.000,00 EUR 23.01.2021 18.12.2021
5/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 77.000,00 EUR 23.01.2021 18.12.2021
6/2021 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 30.000,00 EUR 23.01.2021 18.12.2021
2/2021 SYP s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 2.800,00 EUR 15.01.2021 31.12.2021
1/2021 Adriána Kňažková Zmluva o poskytovaní služieb 850,00 EUR 03.01.2021 31.12.2021
83/2020 T + T, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 46,00 EUR 01.01.2021
862020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 66.656,98 EUR 01.01.2021 31.12.2021
85/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 334.109,21 EUR 01.01.2021 31.12.2021
3/2021 Bc. Miroslav Bajnok Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP 110,00 EUR 01.01.2021
84/2020 MAGNA ENERGIA a.s. Zmluva o dodávke plynu 0,01 EUR 23.12.2020 31.12.2022
80/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠ 60.000,00 EUR 16.12.2020 31.12.2020
81/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie FŠ 75.000,00 EUR 16.12.2020 31.12.2020
82/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie KP 40.000,00 EUR 16.12.2020 31.12.2020
89/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskatnutí dotácie FŠ 75.000,00 EUR 16.12.2020
88/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie KP 40.000,00 EUR 16.12.2020
87/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie ZŠ 60.000,00 EUR 16.12.2020
77/2020 REMESLO stav, s.r.o. Zmluva o dielo 57.006,00 EUR 14.11.2020
12/2021 A.En.Slovensko s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny 48,17 EUR 14.10.2020 31.12.2022
13/2021 A.En.Slovensko s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny 48,17 EUR 14.10.2020 31.12.2022
63/2020 Slovalco, a.s. Darovacia zmluva 599.961,52 EUR 29.09.2020 31.12.2020
2048/2020 LUMAT spol. s r.o. Kúpna zmluva 340,80 EUR 04.09.2020
58/2020 TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o. Zmluva o dielo na realizáciu stavby 131.400,00 EUR 11.08.2020
64/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 400.000,00 EUR 08.08.2020 31.10.2020
55/2020 BDM group s.r.o. Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb 0,00 EUR 30.07.2020 03.08.2020
56/2020 Ticketlive PRO SK s.r.o. Dohoda o ukončení komisionárskej zmluvy 0,00 EUR 17.07.2020 16.07.2020
45/2020 SPORTECH, s.r.o. Zmluva o reklame 1.310,00 EUR 01.07.2020
20/27/54E/1982 ÚPSVaR Banská Štiavnica Dohoda o poskytnutí finančného príspevku 0,00 EUR 02.06.2020
44/2020 Remeslo strojal, sro Zmluva o dielo na realizáciu stavby 192.524,03 EUR 02.06.2020
39/2020 Lucia Rošková R-Interiér Kúpna zmluva 46.355,11 EUR 20.05.2020
35/2020 ŽP EKO QUELET a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o reklame 0,00 EUR 14.05.2020 31.12.2024
34/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 200.000,00 EUR 01.05.2020 18.12.2020
31/2020 MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Rámcová dohoda 20,00 EUR 26.03.2020
780/CC/17-D3 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 780/CC/17-D3 k Zmluve o úvere č. 780/CC/17 180.000,00 EUR 10.03.2020
780/CC/17-D3 Slovenská sporiteľňa, a.s. Sadzobník SLSP 0,00 EUR 10.03.2020
780/CC/17-D3 Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská sporiteľňa POP 0,00 EUR 10.03.2020
780/CC/17-D3 Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská sporiteľňa VOP 0,00 EUR 10.03.2020
17/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 55.000,00 EUR 13.02.2020 12.12.2020
13/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 30.000,00 EUR 12.02.2020 12.12.2020
14/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 165.000,00 EUR 12.02.2020 12.12.2020
15/2020 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 200.000,00 EUR 12.02.2020 12.12.2020
18/2020 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 ku zmluve o návratnej finančnej výpomoci 0,00 EUR 11.02.2020
11/2020 AUDIT NB, s.r.o. Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 1.900,00 EUR 06.02.2020
10/2020 MŠK Žiar nad Hronom, občianske združenie Zmluva o reklame 1.000,00 EUR 04.02.2020 31.12.2020
23/2020 Vladimír Pilník Zmluva o poskytnutí služieb 700,00 EUR 02.02.2020 31.12.2020
29/2020 Bc. Miroslav Bajnok Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 013/2019 150,00 EUR 02.02.2020 31.12.2020
6/2020 SYP s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 2.800,00 EUR 21.01.2020
24/2020 SVIRŽ-ING, s.r.o. Zmluva o výkone stavbyvedúceho 2.000,00 EUR 14.01.2020
26/2020 MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Zmluva o výkone stavebného a autorského dozoru 1.800,00 EUR 13.01.2020
19/2020 SSE a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny 0,00 EUR 01.01.2020 31.12.2020
208/2019 BCF ENERGY, s.r.o. Zmluva o nájme elektrocentrály 500,00 EUR 31.12.2019
209/2019 BCF ENERGY, s r.o. Zmluva o nájme elektrocentrály FŠ 500,00 EUR 31.12.2019
ZMLUVA č. 780 CC 17 Slovenská Sporiteľa, a.s., Tomášiková 48, Bratislava 832 37 Dodatok č.780 CC 17 D2 k ZMLUVE o úvere č.780 CC 17 250,00 EUR 21.12.2019
ZMLUVA č. 780 CC 17- PV1 Slovenská Sporiteľa, a.s., Tomášiková 48, Bratislava 832 37 Patronátne vyhlásenie č.780/CC/17-PV1 250,00 EUR 21.12.2019
Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 780/ CC /17-ZZ2 Slovenská Sporiteľa, a.s., Tomášiková 48, Bratislava 832 37 Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 780/CC/17-ZZ2-zabezpečovaná pohľadávka 700,00 EUR 21.12.2019
207/2019 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie 250.000,00 EUR 20.12.2019
206/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o zverení správy mestskej tržnice 1,00 EUR 20.12.2019
204/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 40.000,00 EUR 19.12.2019
205/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 33.600,00 EUR 19.12.2019
Mesto Žiar nad Hronom Rozhodnutie jediného spoločníka 0,00 EUR 19.12.2019
202/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 400.974,84 EUR 17.12.2019 31.12.2020
203/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 79.988,38 EUR 17.12.2019 31.12.2020
196/2019 Záchranná zdravotná služba Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 1.124,40 EUR 12.11.2019
2028/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zámenná zmluva č. 2028/2019 0,00 EUR 07.11.2019
2075/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zámenná zmluva č. 2075/2019 0,00 EUR 07.11.2019
190/2019 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 3 ku Koncesnej zmluve 545,00 EUR 31.10.2019
186/2019 MFK Dukla Banská Bystrica, o.z. Zmluva o prenájme FŠ 330,00 EUR 18.10.2019 19.10.2019
180/2019 2PJ GROUP spol. s r.o. Zmluva o servisnej činnosti 006/2019 100,00 EUR 25.09.2019
181/2019 2PJ GROUP spol. s r.o. Zmluva o servisnej činnosti 007/2019 1.500,00 EUR 25.09.2019
173/2019 Aronia Agro s.r.o. Kúpna zmluva 3.600,00 EUR 24.09.2019
2024/2010 SPORT TREND Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 0,00 EUR 23.08.2019
162/2019 HKM a.s. Zvolen Zmluva o poskytovaní služieb 12,00 EUR 21.08.2019
178/2019 BCF ENERGY, s.r.o. Zmluva o nájme elektrocentrály 500,00 EUR 01.08.2019 31.12.2019
179/2019 BCF ENERGY, s.r.o. Zmluva o nájme elektrocentrály 500,00 EUR 01.08.2019 31.12.2019
688/CC/18-D4 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 688/CC/18-D4 570.000,00 EUR 30.07.2019 30.06.2020
151/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 250.000,00 EUR 16.07.2019 12.12.2019
152/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 300.000,00 EUR 16.07.2019 11.12.2019
112/2019 SPORTECH s.r.o. Zmluva o reklame 5.107,20 EUR 30.06.2019
148/2019 BCF ENERGY, s.r.o. Zmluva o nájme elektrocentrály 400,00 EUR 25.06.2019 23.07.2019
132/2019 Boris Murín Podnájomná zmluva 24,70 EUR 17.06.2019 31.08.2028
131/2019 Boris Murín Podnájomná zmluva 200,00 EUR 17.06.2019 31.08.2028
127/2019 Lucia Rošková R-interiér Kpna zmluva 57.921,00 EUR 12.06.2019
130/2019 Ján Kulich Zmluva o reklame 300,00 EUR 10.06.2019
135/2019 ASCOMP, spol. s r.o. Zmluva o reklame ASCOMP, spol. s r.o. 1.800,00 EUR 05.06.2019 30.06.2023
Z201915413_Z BBC Systém s.r.o. Kupna zmluva č. Z201915413_Z 7.200,00 EUR 23.05.2019
Z201915283_Z Stavebné profily s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201915283_Z 10.799,88 EUR 22.05.2019
Z201915285_Z Garbiar stavebniny s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201915285_Z 17.100,00 EUR 22.05.2019
114/2019 Slovenský futbalový zväz Osobitná zmluva o užívaní FŠ 10.098,00 EUR 20.05.2019
120/2019 NUBIUM, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 200,00 EUR 18.05.2019
Z201914573_Z HAGARD: HAL, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. Z201914573_Z 10.980,00 EUR 14.05.2019
111/2019 BK Tech spol. s r.o. Zmluva o dielo 60.345,00 EUR 10.05.2019
106/2019 INMEDplus s.r.o. Pracovná zdravotná služby 0,00 EUR 01.05.2019
Z201913855_Z 2PJ GROUP spol. s r.o. Kúpna zmluva č. Z201913855_Z 43.500,00 EUR 01.05.2019
98/2019 Lucia Rošková R-interiér Kúpna zmluva 45.330,00 EUR 25.04.2019
93/2019 ProCare, a.s. Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby 0,00 EUR 11.04.2019
Z201911372_Z Wiliman s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201911372_Z 43.499,00 EUR 09.04.2019
87/2019 Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA Dohoda o používaní mot.vozidla na služobné a súkromné účely 0,00 EUR 05.04.2019
80/2019 Folklórny súbor HRON, OZ Sponzorská zmluva 2.000,00 EUR 02.04.2019
71/2019 JOLUS s.r.o. Rámcová dohoda č. Z20199677_Z 64.150,00 EUR 27.03.2019
88/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 500.000,00 EUR 22.03.2019 11.12.2019
56/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 30.000,00 EUR 16.03.2019
57/2019 Mesto Žiar nad Hronom Darovacia zmluva 11.214,28 EUR 16.03.2019
52/2019 GAMAalumínium s.r.o. Kupna zmluva 22.740,00 EUR 15.03.2019
42/2019 IMPA Bratislava a.s. Zmluva o nájme vozidla 0,00 EUR 05.03.2019 22.03.2019
45/2019 ARBE, s.r.o Servisná zmluva 1.570,00 EUR 02.03.2019
43/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o spolupráci 46.000,00 EUR 02.03.2019 31.12.2019
44/2019 Ticketlive PRO SK s.r.o. Komisionárska zmluva 0,15 EUR 02.03.2019
36/2019 WILLIMAN, s.r.o. Kúpna zmluva 36.593,00 EUR 27.02.2019
34/2019 LESOREK, s.r.o. Kúpna zmluva 9.960,00 EUR 16.02.2019
24/2019 Slovnaft, a.s. Bratislava Zmluva o predaji nafty a iných tovarov 5.000,00 EUR 14.02.2019
2024/2010 SPORT TREND, s.r.o. Dodatok č. 3 k NZ č. 2024/2010 8.750,00 EUR 08.02.2019
28/2019 Nemak Slovakia s.r.o. Zmluva o reklame 10.000,00 EUR 01.02.2019 31.12.2019
27/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 30.000,00 EUR 29.01.2019 18.12.2019
26/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 55.000,00 EUR 29.01.2019 11.12.2019
25/2019 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 500.000,00 EUR 29.01.2019 12.12.2019
Z20192244_Z HAGARD: HAL, spol. s r.o. Rámcová dohoda č. Z20192244_Z 18.888,00 EUR 29.01.2019
13/2019 SYP s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 33.600,00 EUR 18.01.2019 31.12.2019
1/2019 CK MŠK Žiar nad Hronom. OZ Zmluva o reklame 1/2019 CK 1.000,00 EUR 18.01.2019
17/2019 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 EUR 17.01.2019
18/2019 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb 0,00 EUR 17.01.2019
9/2019 Lucia Rošková R-interiér Rámcová dohoda 60,00 EUR 15.01.2019
Z201854954_Z SZĽH Infra s.r.o. Kúpna zmluva Rolba- č. Z201854954_Z 158.398,80 EUR 15.01.2019 20.12.2024
3/2019 JOLUS s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201856696_Z 47.999,00 EUR 03.01.2019
37/2019 Bc. Miroslav Bajnok Zmluva o poskytovaní služieb 75,00 EUR 02.01.2019
286/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 30.000,00 EUR 19.12.2018
287/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 40.000,00 EUR 19.12.2018
283/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 393.697,18 EUR 18.12.2018 31.12.2019
282/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 78.435,58 EUR 18.12.2018 31.12.2019
275/2018 ELEMENTEAM OZ Zmluva o poskytnutí charitatívnej reklamy 150,00 EUR 13.12.2018
5456/MST Skupina PRIMACHLAD - FROST - service Dodatok č. 01 k Zmluve o dielo 5456/MST 0,00 EUR 03.12.2018
270/2018 JOLUS s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201851484_Z 18.999,00 EUR 01.12.2018
266/2018 Ján Hromádka, Daniela Hromádková Zmluva o nájme nebytových priestorov 1,00 EUR 23.11.2018
258/2018 Lucia Rošková R-interiér Rámcová dohoda 140.326,52 EUR 09.11.2018
255/2018 HOKEJ - SPORT CZ s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201847070_Z 79.899,00 EUR 09.11.2018
254/2018 Mesto Žiar nad Hronom Darovacia zmluva 66.981,99 EUR 27.10.2018
688/CC/18-D3 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 688/CC/18-D3 k Zmluve o úvere č. 688/CC/18 120.000,00 EUR 26.10.2018
784/CC/17-D1 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 784/CC/17-D1 k Zmluve o úvere č. 784/CC/17 50.000,00 EUR 26.10.2018
235/2018 Lucia Rošková R-interiér Rámcová dohoda 67.478,78 EUR 02.10.2018
231/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 400.000,00 EUR 25.09.2018
219/2018 Lucia Rošková R-interiér Rámcová dohoda 236.818,20 EUR 15.09.2018
220/2018 Lucia Rošková R-interiér Rámcová dohoda 48.055,00 EUR 15.09.2018
Z201836149_Z JOLUS s.r.o. Rámcová dhoda č. Z201836149_Z 145.100,00 EUR 05.09.2018
218/2018 T+T, a.s. Žilina Zmluva o kúpe cenných papierov 100.750,00 EUR 04.09.2018
780/CC/17-D1 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 780/CC/17-D1 150.000,00 EUR 22.08.2018
206/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 400.000,00 EUR 07.08.2018
208/2018 IESM s.r.o. Trnava Nájomná zmluva 957,00 EUR 02.08.2018
203/2018 Mesto Žiar nad Hronom Dodatkok č.1 k zmluve o dielo: údržba VZ mesta 362.629,28 EUR 01.08.2018
204/2018 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č.1 k zmluve odielo: údržba parku Š.Moysesa 66.047,46 EUR 01.08.2018
205/2018 Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom o.z. Nájomná zmluva 1.204,00 EUR 31.07.2018
199/2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica Zmluva o nájme elektrocentrály 400,00 EUR 24.07.2018 14.11.2018
191/2018 ZUS stav s.r.o. Zmluva o dielo 134.101,00 EUR 07.07.2018
190/2018 ZUS stav s.r.o. Rámcová dohoda 25.039,48 EUR 07.07.2018
188/2018 ZUS stav s.r.o. Rámcová dohoda 245.683,00 EUR 07.07.2018
101/ZUS-TS/2018 ZUS servis s.r.o. Nájomná zmluva ZUS servis s.r.o. 15.000,00 EUR 01.07.2018 31.10.2018
185/2018 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve 113.275,00 EUR 30.06.2018
169/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 100.000,00 EUR 28.06.2018
189/2018 Skupina PRIMACHLAD-FROST-service Zmluva o dielo 473.700,00 EUR 27.06.2018
Z201826213_Z CAMPRI, spol. s r.o. Rámcová dohoda 3.500,00 EUR 23.06.2018
138/2018 Boris Murín Hliník nad Hronom Podnájomná Zmluva Boris Murín 24,00 EUR 16.06.2018 31.08.2018
2/2018 Ing. Ján Víťazka Mandátna zmluva 2/2018 250,00 EUR 16.06.2018
154/2018 ZUS stav, s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201824286_Z 26.999,00 EUR 13.06.2018
149/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 62.229,00 EUR 02.06.2018
01/036/2018 AGRO CS Slovakia, a.s. Kúpna zmluva 0,00 EUR 01.06.2018
148/2018 ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. Zmluva o zlúčení spoločnosti 5.000,00 EUR 01.06.2018
144/2018 Zuzana Beliančinová Darovacia zmluva 200,00 EUR 31.05.2018 28.08.2018
140/2018 FSC, s.r.o. Bratislava Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme 0,00 EUR 29.05.2018 28.05.2018
139/2018 Boris Murín Hliník nad Hronom Podnájomná zmluva 200,00 EUR 29.05.2018
121/2018 ZUS stav, s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201819922_Z 145.100,00 EUR 10.05.2018
177/2018 Ing. Zuzana Kováčová Zmluva o poskytnutí služieb 1.000,00 EUR 01.05.2018
141/2018 ULTRASTAV s.r.o. Žiar nad Hronom Rámcová dohoda 10,00 EUR 18.04.2018
Z201814471_Z JOLUS s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201814471_Z 58.999,00 EUR 07.04.2018
142/2018 Ing. Pavol Kysela - MONTEZA Rámcová dohoda 9,00 EUR 07.04.2018
143/2018 ZUS servis s.r.o. Rámcová dohoda 8,00 EUR 07.04.2018
Z201814296_Z STRABAG s.r.o. Rámcová zmluva č. Z201814296_Z 18.090,00 EUR 06.04.2018
101/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 2.250,00 EUR 05.04.2018
20171027/01 SPORT TREND s.r.o. Dodatok č. 1 k podnájomnej zmluve č. 20171027/01 1,00 EUR 30.03.2018
80/2018 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa s.r.o. Nájomná zmluva 10.000,00 EUR 30.03.2018
Z201812119_Z ZUS servis s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201812119_Z 135.799,00 EUR 23.03.2018
120/2018 Commander Services s.r.o. Príloha "A" Zmluvy "Complete" o poskytovaní služieb 249,00 EUR 16.03.2018
58/2018 EUROCONTROL s.r.o. Zmluva o dielo č. 01/TS 0,00 EUR 10.03.2018
2002/2018 Mesto Žiar nad Hronom Nájomná zmluva č. 2002/2018 1,00 EUR 07.03.2018
46/2018 SYP s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 2.800,00 EUR 24.02.2018 31.12.2018
91/2018 Commander Services s.r.o. Zmluva "Complete" o poskytovaní šlužieb 249,00 EUR 16.02.2018 31.01.2021
40/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 100.000,00 EUR 06.02.2018
2/2018 CK Mestský športový klub Žiar nad Hronom, OZ Zmluva o reklame č. 2/2018 CK 1.000,00 EUR 19.01.2018
12/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 52.000,00 EUR 16.01.2018 31.12.2018
13/2018 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytnutí dotácie 30.000,00 EUR 16.01.2018 31.12.2018
3/2018 MŠK Žiar nad Hronom Zmluva o poskytovaní služieb krytej plavárne 250,00 EUR 09.01.2018 30.06.2018
438/2017 Karol Graus Zmluva o nájme 85,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
453/2017 Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP Zmluva o poskytnutí služby 60,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
488/2017 Mesto Žiar nad Hronom Kúpna zmluva č. 488/2017 8,00 EUR 23.12.2017
463/2017 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 47.137,00 EUR 16.12.2017 31.12.2018
462/2017 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 253.556,00 EUR 16.12.2017 31.12.2018
449/2017 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Zmluva o spolupráci 3,00 EUR 14.12.2017
Dodatok č. 1 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 511087867 339,00 EUR 13.12.2017
Z201765872_Z AGROSERVIS spol. s r.o. Kúpna zmluva č. Z201765872_Z 17.057,00 EUR 09.12.2017
464/2017 Slovenská autobusová doprava Zvolen Zmluva o dielo na zimnú údržbu 680,00 EUR 01.12.2017 15.03.2018
470/2017 Rogavim s.r.o. Zmluva o poskytovaní masérskych služieb 4,00 EUR 01.12.2017 30.11.2018
442/2017 Monika Hudecová Zmluva o podnájme č. 442/2017 34,00 EUR 30.11.2017
433/2017 Nemak Slovakia s.r.o. Zmluva o reklame 10.000,00 EUR 29.11.2017 31.03.2018
439/2017 EDENcars, s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 8.400,00 EUR 29.11.2017
418/2017 ATG Slovakia s.r.o. Trenčianska Turná Zmluva o nájme nebytových priestorov 24,00 EUR 14.11.2017
432/2017 Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. Zmluva o reklame 3.000,00 EUR 09.11.2017 31.05.2018
411/2017 Remeslo strojal, s.r.o. Darovacia zmluva č. 411/2017 23.654,00 EUR 08.11.2017
423/2017 Slovenský futbalový zväz, Bratislava Osobitná zmluva o užívaní futbalového štadióna 4.407,00 EUR 08.11.2017 08.11.2017
784/CC/17 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere č. 784/CC/17 50.000,00 EUR 01.11.2017 31.10.2022
784/CC/17-ZZ1 Slovenská sporiteľňa, a.s. Záložná zmluva NCRZP č. 784/CC/17-ZZ1 0,00 EUR 01.11.2017
784/CC/17-Zm1 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práce č. 784/CC/17-Zm1 50.000,00 EUR 01.11.2017
780/CC/17 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere č. 780/CC/17 300.000,00 EUR 01.11.2017 31.10.2027
780CC17-ZZ1 Slovenská sporiteľňa, a.s. Záložná zmluva k nehnuteľnostiam 780CC17-ZZ1 0,00 EUR 01.11.2017
780/CC/17-Zm1 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 780/CC/17-Zm1 300.000,00 EUR 01.11.2017
20171027/01 SPORT TREND, s.r.o. Žiar nad Hronom Podnájomná zmluva č. 20171027/01 1,00 EUR 01.11.2017 31.12.2017
399/2017 Tatra banka, a.s. Dodatok č. 8 k Zmluve o kontokorentnom úvere 10.000,00 EUR 31.10.2017
397/2017 SPORTECH, s.r.o. Zmluva o reklame SPORTECH s.r.o. 4.536,00 EUR 25.10.2017 31.12.2017
395/2017 Okresný súd v Žiari nad Hronom Dohoda o zabezpečení povinnej práce s OS ZH 0,00 EUR 23.10.2017
396/2017 BDM group s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb 10,00 EUR 20.10.2017
392/2017 K-system, spol. s r.o. Zmluva o sponzoringu č. 392/2017 3.122,00 EUR 19.10.2017 31.10.2017
401/2017 Mesto ZH, Ing. Janek, Technické služby ZH s.r.o. Kúpna zmluva a zmluva o zániku vecného bremena č. 2033/2017 1.330,00 EUR 13.10.2017
402/2017 Mesto ZH, IESM s.r.o., Technické služby ZH s.r.o. Kúpma zmluva o Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2061/2017 41.089,00 EUR 29.09.2017
364/2017 Okresný súd Žiar nad Hronom Dohoda o povinnej práci 0,00 EUR 11.09.2017
359/2017 SEDASPORT, s.r.o. Myjava Zmluva o dielo SEDASPORT, s.r.o. 7.590,00 EUR 07.09.2017
S03085/2011/NOV Tatra banka a.s. Bratislava Dodatok č. 7 k zmluve o úvere 50.000,00 EUR 06.09.2017
N 263/2017 JUDr. Štefan Kutenič Notárska zápisnica 0,00 EUR 30.08.2017
349/2017 Mesto Žiar nad Hronom Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie 17.333,00 EUR 24.08.2017 31.12.2017
348/2017 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskynutí dotácie 4.999,00 EUR 23.08.2017
S03085/2011/NOV Tatra banka a.s. Bratislava Dodatok č. 6 k zmluve o úvere časť 3 150.000,00 EUR 18.08.2017
S03085/2011/NOV Tatra banka a.s. Bratislava Dodatok č. 6 k zmluve o úvere časť 2 150.000,00 EUR 18.08.2017
S03085/2011/NOV Tatra banka a.s. Bratislava Dodatok č. 6 k zmluve o úvere časť 1 150.000,00 EUR 18.08.2017
S03085/2011/NOV Tatra banka a.s. Bratislava Dodatok č. 6 k zmluve o úvere časť 4 150.000,00 EUR 18.08.2017
S03085/2011/NOV Tatra banka a.s. Bratislava Dodatok č. 6 k zmluve o úvere časť 5 150.000,00 EUR 18.08.2017
352/2017 BCF s.r.o. Banská Bystrica Zmluva o nájme elektrocentrály 400,00 EUR 11.08.2017
Z201739003_Z IMAO electric s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201739003_Z 7.000,00 EUR 11.08.2017
333/2017 DAVITAL, s.r.o. Banská Bystrica Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA 0,00 EUR 11.08.2017
Z201736849_Z PC SEMA s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201736849_Z 8.200,00 EUR 04.08.2017
Z201737025_Z PC SEMA s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201737025_Z 9.500,00 EUR 04.08.2017
306/2017 Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o mzde konateľa 600,00 EUR 01.08.2017
Z201725636_Z JOLUS s.r.o. Unín Rámcová zmluva s JOLUS s.r.o. 37.000,00 EUR 31.07.2017 31.07.2017
716018173 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 2,00 EUR 28.07.2017
305/2017 JUDr. Miroslava Hudecová, advokátka Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb 0,00 EUR 25.07.2017
17/27/50J/42-PS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku 502,00 EUR 20.07.2017
Z201733465_Z JOLUS s.r.o. Unín Rámcová dohoda č. Z201733465_Z 21.800,00 EUR 17.07.2017
302/2017 Ján Kulich Handlová Zmluva o reklame 400,00 EUR 09.07.2017 31.12.2017
Z201731659_Z OSKO, a.s. Banská Bystrica Rámcová dohoda č. Z201731659_Z 10.790,00 EUR 06.07.2017
Z201730974_Z HAGARD: HAL, spol. s r.o. Nitra Rámcová dohoda Z201730974_Z 6.310,00 EUR 30.06.2017
256/2017 SEDASPORT s.r.o. Myjava Zmluva o dielo 7.590,00 EUR 27.06.2017
Z201728757_Z JOLUS s.r.o. Unín Rámcová dohoda č. Z201728757_Z 12.500,00 EUR 21.06.2017
15/06/2017 STRABAG s.r.o. Bratislava Rámcová dohoda č. 15/06/2017 146.125,00 EUR 15.06.2017
Z201727377_Z OMNIA SVK, s.r.o., Hliník nad Hronom Rámcová dohoda OMNIA SVK s.r.o. 18.850,00 EUR 14.06.2017
Z201727403_Z Lucia Rošková R-interiér Rámcová dohoda R-interiér Zvolen 23.700,00 EUR 14.06.2017
Z201726431_Z TERS systém s.r.o. Rámcová dohoda TERS systém s..o. 12.153,00 EUR 09.06.2017
Z201725389_Z VOMA - SK spol. s r.o. Rámcová dohoda VOMA - SK spol. s r.o. 38.700,00 EUR 02.06.2017
Z201724996_Z JOLUS s.r.o. Rámcová dohoda JOLUS s.r.o. 43.199,00 EUR 02.06.2017
224/2017 AGENTÚRA PERSON EDUCATION SERVIS s.r.o. Zmluva o reklame 10.000,00 EUR 01.06.2017 31.12.2022
225/2017 Agentúra Person Education Servis s.r.o. Rámcová dohoda o dočasnom prideľovaní zamestnancov 0,00 EUR 01.06.2017
17/27/054/95 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na zamestnanca 0,00 EUR 31.05.2017
Z201722637_Z SimKor s.r.o. Rámcová dohoda SimKor s.r.o. 22,00 EUR 19.05.2017
Z201722573_Z ARBE s.r.o. Bratislava Rámcová dohoda ARBE s.r.o. 18.400,00 EUR 19.05.2017
Z201722552_Z JOLUS s.r.o. Rámcová dohoda JOLUS s.r.o. 23.050,00 EUR 19.05.2017
Z201721779_Z Cb elektro s.r.o. Košice Rámcová dohoda Cb elektro s.r.o. 590,00 EUR 19.05.2017
Z201721439_Z AJM invest s.r.o. Rámcová dohoda AJM invest s.r.o. 38.800,00 EUR 16.05.2017
Z201721198_Z IMAO electric s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201721198_Z 18.999,00 EUR 12.05.2017
182/2017 Mesto Medzilaborce Kupna zmluva Multicar M25 3.350,00 EUR 06.05.2017
174/2017 Mesto Medzilaborce Kúpna zmluva 18.600,00 EUR 28.04.2017
167/2017 AGENTÚRA PERSON EDUCATION SERVIS s.r.o. Zmluva o reklame 150,00 EUR 25.04.2017 31.12.2019
316/CC/17 Slovenská sporiteľňa a.s. Zmluva o úvere č. 316/CC/17 59.415,00 EUR 12.04.2017
316/CC/17-ZZ1 Slovenská sporiteľňa a.s. Záložná zmluva NC RZP 316/CC/17-ZZ1 0,00 EUR 12.04.2017
316/CC/17-Zm1 Slovenská sporiteľňa a.s. Zmenková zmluva 316/CC/17-Zm1 0,00 EUR 12.04.2017
Z201716121_Z GARBIAR Stavebniny s.r.o. Rámcová dohoda Z201716121_Z 4.378,00 EUR 12.04.2017
158/2017 Technické služby Žiar nad Hronom s.r.o. Úplné znenie zakladateľskej listiny 0,00 EUR 11.04.2017
149/2017 ŽP EKO QELET a.s. Martin Zmluva o reklame ŽP EKO QELET 35.000,00 EUR 11.04.2017 31.12.2023
6509001348 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva 249,00 EUR 10.04.2017
Z201715560_Z OSKO a.s. Banská Bystrica Rámcová dohoda Z201715560_Z 9.970,00 EUR 07.04.2017
143/2017 Pro School s.r.o. Kosorín Zmluva o reklame ProSchool s.r.o. 500,00 EUR 06.04.2017 31.12.2017
127/2017 VOLEJBAL Žiar nad Hronom, OZ Darovacia zmluva Volejbal 500,00 EUR 29.03.2017
Z201712850_Z UNIASFALT s.r.o. Šelpice Rámcová dohoda Z201712850_Z 14.500,00 EUR 27.03.2017
Z201712859_Z Helada s.r.o. Bytča Rámcová dohoda č. Z201712859_Z 5.869,00 EUR 27.03.2017
Z201712255_Z STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. Rámcová dohoda č. Z201712255_Z 26.488,00 EUR 27.03.2017
Z201711878_Z JOLUS s.r.o. Unín Rámcová dohoda č. Z201711878_Z 35.799,00 EUR 21.03.2017
Z201711722_Z JOLUS s.r.o. Unín Rámcová dohoda č. Z201711722_Z 21.999,00 EUR 20.03.2017
Z201711585_Z Ing. Štefan Šesták-LONATER Rámcová dohoda č. Z2017711585_Z 960,00 EUR 20.03.2017
101/2017 FK Pohronie Žiar nad Hronom Zmluva o reklame FK Pohronie 1.000,00 EUR 20.03.2017 30.06.2017
Z201710223_Z Lucia Rošková R-interiér Rámcová dohoda č. Z201710223_Z 76.498,00 EUR 14.03.2017
Z20178310_Z AD značenie s.r.o. Rámcová dohoda 9.455,00 EUR 06.03.2017
75/2017 Rogavim s.r.o. Zmluva o poskytovaní masérskych služieb 3,00 EUR 01.03.2017 28.02.2018
Z20176806_Z CHEMOLAK a.s. Rámcová dohoda č. Z20176806 Z 2.999,00 EUR 24.02.2017
Z20173397_Z Zeppelin SK s.r.o. Rámcová dohoda č. Z20173397_Z 59.415,00 EUR 03.02.2017