Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Predbežný plán na rok 2023 k VO
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
predbezny-plan-na-rok-2023-k-vo-z-ts.pdf