Údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu

Zabezpečujeme bežnú údržbu verejného osvetlenia v meste Žiar nad Hronom alebo pre klientov na objednávku.

V rozsahu ponúkaných služieb realizujeme opravy a výmenu svietidiel, opravy stĺpov verejného osvetlenia a technologické opravy, montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000 V, tr. A+, vytyčovanie a lokalizácia plášťových porúch na kábloch.

Taktiež zabezpečujeme vyjadrenia dotknutých osôb pri výstavbe v súvislosti s vedením verejného osvetlenia.