Naše služby

Údržba zelene

Údržba zelene

Vykonávame pravidelnú údržbu verejnej zelene v Meste Žiar nad Hronom, a na základe objednávok aj údržbu zelene fyzickým a právnickým osobám.

Údržba komunikácií

Údržba komunikácií

Vykonávame strojové čistenie a polievanie ciest a chodníkov, osádzanie dopravného značenia a jeho údržbu, opravy výtlkov a rozkopávok, zimnú údržbu dopravných komunikácií.

Údržba verejného osvetlenia

Údržba verejného osvetlenia

Vykonávame stavebné práce menšieho rozsahu. Orientujeme sa najmä na údržbu a opravy objektov vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom.

Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

Vykonávame stavebné práce menšieho rozsahu. Orientujeme sa najmä na údržbu a opravy objektov vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom.

O nás

Sme spoločnosťou, ktorej jediným vlastníkom je mesto Žiar nad Hronom. Už viac ako 15 rokov poskytujeme služby oblastiach údržby zelene, letnej a zimnej údržby komunikácií a údržby verejného osvetlenia. Zaoberáme sa aj realizáciou drobných stavieb, dlhoročné skúsenosti máme so správou bytových domov a s upratovacími prácami administratívnych a výrobných priestorov.

viac informácií