Novinky

Rekonštrukcia krytej plavárne

22.02.2024 08:37:00 /

Rekonštrukcia krytej plavárne

Podrobná správa o realizácii a výsledkoch projektu Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne v Žiari nad Hronom bola zrealizovaná v súlade so schváleným realizačným ...


Rekonštrukcia futbalového štadióna

Rekonštrukcia športovej haly

28.09.2015 14:07:13 /

Rekonštrukcia športovej haly