Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Projekt-Letný pavilón na námestí Žiar nad Hronom
Druh zákazky: zákazky s nízkou hodnotou
Termín predloženia ponuky: 12.05.2016 do 10,00 hod.
Spôsob obstarania: Zákazka s nízku hodnotou podľa §5 ods.4
Požiadavky na ponuky: Kompletná dodávka a montáž nosnej konštrukcie ,exteriérová dlážkovica ,spojovacie prvky , stavebné a montážne prace.
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:

emailom : lubomir.kupci@tszh.eu , adriana.osustova@tszh.eu ,

mobil : 0907 880 603 , 0908 694 733 , 

Predpokladaná hodnota zákazky: 45 000,00 € bez DPH
Spôsob predkladania ponuky: emailom , osobne alebo poštou
projekt-na-letny-pavilon-na-namesti-ziar-nad-hronom.pdf