Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Stavebné práce-živnostníci R 2018/2019
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 16.02.2018
Spôsob obstarania: JOSEPHINE
Požiadavky na ponuky: Predložená ponuka s najnižšou cenou bez DPH
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 843 245,00
Spôsob predkladania ponuky: JOSEPHINE
ramcova-zmluva-ultrastav-.-pdf..pdf