Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Interná smernica Verejného obstarávania na r.2018-2019
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Smernica riaditeľa spoločnosti
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. A. Dubčeka 380/ 45 Žiar nad Hronom 965 01
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
interna-smernica-r.2018-2018-pdf.pdf