Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
322/AU/15 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o úvere 300.000,00 EUR 27.08.2015
Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve 0,00 EUR 27.08.2015
322/AU/15-ZZ/1 Slovenská sporiteľňa, a. s. Záložná zmluva NCRZP 0,00 EUR 27.08.2015
VAPER, a. s., SPORTS AGENCY, spol. s r.o. Zmluva o prevode práv a povinností a o prevzatí dlhu 1.353,00 EUR 21.08.2015
Folklórny súbor HRON, občianske združenie Zmluva o reklame 1.000,00 EUR 07.08.2015 31.12.2015
Orange Slovensko, a. s, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve 0,00 EUR 31.07.2015
Tatra banka, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere 0,00 EUR 01.07.2015
Tatra banka, a.s. Dodatok č. 2 ku Zmluve o záložnom práve k pohľadávkam 0,00 EUR 01.07.2015
Tatra banka, a.s. Dodatok č. 4 k Zmluve o kontokorentnom úvere 0,00 EUR 01.07.2015
Mesto Žiar nad Hronom Koncesná zmluva na modernizáciu, prevádzku, údržbu a opravu sústavy verejného osvetlenia 0,00 EUR 01.07.2015
STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo 0,00 EUR 24.06.2015
Orange Slovensko, a. s. Zmluva o poskytovaní služby 0,00 EUR 08.06.2015
Ing, Vladimír Vránsky - WELL Zmluva o dielo 7.100,00 EUR 06.06.2015
Z201512376_Z Venimex Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva Modernizácia sústavy verejného osvetlenia 197.499,00 EUR 01.06.2015
BS1/AOTPAESF/ZAM/2015/17911 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 0,00 EUR 22.05.2015
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Kúpna zmluva 1,00 EUR 14.05.2015
Z20156762_Z CHEMOLAK a.s. Kúpna zmluva Farba na vodorovné dopravné značenie biela, červená, riedidlo 2.460,00 EUR 11.05.2015
Z20156762_Z CHEMOLAK a. s. Kúpna zmluva 2.460,00 EUR 11.05.2015
15008 EU projekty, s.r.o. Zmluva o dielo 140,00 EUR 11.05.2015
Poľnohospodárske družstvo Lovčica - Trubín Zmluva o vykonaní likvidácie trávnej hmoty vzniknutej kosením na hnojiskách PD Lovčica - Trubín 200,00 EUR 01.05.2015 31.10.2015
Mgr. Igor Rozenberg, MBA Zmluva o výkone funkcie konateľa 0,00 EUR 01.05.2015
BS1/AOTPAESF/ZAM/2015/15577 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 0,00 EUR 20.03.2015
LZC/15/50001 BKS-Leasing s.r.o. Leasingová zmluva 0,00 EUR 17.02.2015
441 9005992 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb A podnikajúcich fyzických osôb 642,00 EUR 17.02.2015
6509000704 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Návrh poistnej zmluvy pre poistenie strojov A strojových zariadení, elektroniky 226,00 EUR 17.02.2015
Vladimír Loučičan - Masérsky salón HELIOS Dohoda o zrušení Zmluvy o spolupráci 0,00 EUR 13.02.2015
Ing. Emil Vozár Zmluva o výkone funkcie konateľa 600,00 EUR 11.02.2015
Rogavim s.r.o. Zmluva o poskytovaní masérskych služieb 0,00 EUR 09.02.2015
Ing. Emil Vozár Zmluva o výkone funkcie konateľa 0,00 EUR 05.02.2015
Bc. František Páleník Zmluva o reklame 100,00 EUR 07.01.2015
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. Nájomná zmluva 2,00 EUR 01.01.2015
455/AU/14 Slovenská sporiteľňa, a. s. Úverová zmluva 450.000,00 EUR 12.12.2014
475/14 ZUS servis, s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia športovej haly 729.900,00 EUR 09.12.2014
INŠTALTECH s.r.o. Zmluva o podnájme 737,00 EUR 01.11.2014
Anton Lečko - SERVIS HP Zmluva o poskytnutí služby na zabezpečovanie povinností v oblasti požiarnej ochrany 72,00 EUR 01.11.2014 31.12.2015
14/27/50J/57 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 0,00 EUR 24.10.2014
2014/DA/01/009 STRABAG s. r. o. Zmluva o dielo 11.336,00 EUR 20.10.2014
Karol Graus Zmluva o nájme nebytových priestorov 868,00 EUR 01.09.2014
Karol Graus Zmluva o nájme 102,00 EUR 01.09.2014 31.12.2015
S03085/2011/NOV Tatra banka, akciová spoločnosť Dodatok č. 3 k Zmluve o kontokorentnom úvere 0,00 EUR 06.08.2014
02/TS/ZO OZ KOVO ZSNP a.s./2014 ZO OZ KOVO ZSNP , a.s. Zmluva o dielo 0,00 EUR 01.08.2014
OZ SALUS VITALIS Zmluva o nájme nebytového priestoru 6,00 EUR 01.08.2014
OZ SALUS VITALIS Zmluva o nájme nebytoveho priestoru 7,00 EUR 01.08.2014
PEGOS CM s.r.o. Zmluva o podnájme 1,01 EUR 01.08.2014
155 /ÚK/2005 Miroslav Grznár - PEGOS Dohoda o zrušení zmluvy o podnájme 0,00 EUR 31.07.2014
SPORTECH, s.r.o. Zmluva o dielo 32,31 EUR 08.07.2014
BARBITRANS, s.r.o. Zmluva o dielo 22,32 EUR 08.07.2014 31.07.2014
LZC/14/50013 BKS-Leasing s.r.o. Leasingová zmluva 0,00 EUR 02.07.2014
PEBA cars s.r.o. Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 01.07.2014 15.09.2014
6509000626 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 76,00 EUR 30.06.2014
6509000622 KOMUNALNA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 76,00 EUR 05.06.2014
Mesto Žiar nad Hronom Mandátna zmluva 0,00 EUR 03.06.2014
LZC/14/50008 BKS Leasing, s.r. o. Leasingová zmluva 0,00 EUR 02.06.2014
AP/KO/050/14 STRABAG s.r.o. Kúpna zmluva Asfaltové zmesi na opravu komunikácii a chodníkov typu AC8 obrus 50/70 170.592,00 EUR 22.05.2014
Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 11.04.2014 31.12.2014
Poľnohospodárske družstvo Lovčica - Trubín Dohoda 200,00 EUR 01.04.2014
FLAGA, spol. s r.o. Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach 0,00 EUR 26.03.2014
LZC/14/50002 BKS-Leasing s.r.o. Leasingová zmluva 0,00 EUR 07.03.2014
6509000546 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Poistná zmluva 49,00 EUR 07.03.2014
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke 0,00 EUR 25.01.2014
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Zmluva o reklame 2.500,00 EUR 30.12.2013 31.12.2013
Orange Slovensko, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb a o pripojení' Virtuálnej ústredne 0,00 EUR 20.12.2013 20.06.2015
2 BLOMQUIST TRANSPORT, s.r.o. Zmluva o dielo Upratovacie práce 0,00 EUR 15.12.2013
Mila Bodi Kúpna zmluva lks samica somára 280,00 EUR 11.12.2013
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 0,00 EUR 04.12.2013
Exekútorský úrad Banská Bystrica Dohoda o poukazovaní finančných prostriedkov 0,00 EUR 01.11.2013
Stanislav Čamaj Kúpna zmluva 100,00 EUR 29.10.2013
Maroš Pažout Zmluva o reklame Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom odplatnej propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa 100,00 EUR 03.10.2013
Irgrid Téglásová Kúpna zmluva Hnuteľná vec - motorové vozidlo SKODA PICK-UP 1.690,00 EUR 13.09.2013
Miroslav Rechtorík Kúpna zmluva Hnuteľná vec - motorové vozidlo HYUNDAI Hl 280,00 EUR 12.09.2013
8/ZÚ 04092013 Zoologická záhrada Bojnice Kúpna zmluva 400,00 EUR 04.09.2013
Ján Téglas Kúpna zmluva Hnuteľný majetok - prenosná betónová garáž 500,00 EUR 28.08.2013
Okresný súd v Žiari nad Hronom Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 EUR 23.08.2013 02.09.2014
Mesto Ziar nad Hronom Darovacia zmluva 0,00 EUR 21.08.2013
Volejbalový klub Vyhne Zmluva o poskytnutí peňažného daru 200,00 EUR 20.08.2013
Okresný súd Žiar nad Hronom Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 EUR 20.08.2013 02.09.2014
Okresný súd Žiar nad Hronom Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 EUR 20.08.2013 19.08.2014
PRO-FACTOR Zmluva o prevedení plošnej inzercie 600,00 EUR 13.08.2013
BMT auto s. r. o Kúpna zmluva 6.000,00 EUR 12.08.2013
P0608/2013 MAGNA F.A. s.r.o. Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu do odberných miest odberateľa 0,03 EUR 01.08.2013
Okresný súd v Žiari nad Hronom Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 EUR 25.07.2013 01.08.2014
2013/DA/01/012 STRABAG s. r. o. Zmluva o dielo Asfaltové úpravy - Ul. Krížna, Žiar nad Hronom 5.787,00 EUR 17.07.2013 31.07.2013
Tatra banka, akciová spoločnosť Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku 0,00 EUR 16.07.2013
Tatra banka, akciová spoločnosť Dodatok č. 1 ku Zmluve o záložnom práve k pohľadávkam 0,00 EUR 16.07.2013
Tatra banka, akciová spoločnosť Dodatok č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere 0,00 EUR 16.07.2013
Okresný súd v Žiari nad Hronom Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 EUR 12.07.2013 22.07.2014
Okresný súd v Žiari nad Hronom Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 EUR 09.07.2013 15.07.2014
Okresný súd v Žiari nad Hronom Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 EUR 09.07.2013 15.07.2014
Okresný súd v Žiari nad Hronom Dohoda o zabezpečení povinnej práce 0,00 EUR 09.07.2013 15.07.2014
Šport a mládež ŽIAR Zmluva o reklame Odplatná propagácia a prezentácia obchodného mena objednávateľa na športovej akcii organizovanej poskytovateľom 300,00 EUR 02.07.2013
ZUS servis, s.r.o. Zmluva o dielo Dodávka a montáž vodného toboganu, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie 71.000,00 EUR 21.05.2013
24/2013 Doprastav Asfalt, a.s. Kúpna zmluva 46.116,00 EUR 16.05.2013 31.12.2013
2013/DA/01/009 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo Odstránenie a následná pokládka asfaltového krytu 11,99 EUR 15.05.2013
010900171 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 229,00 EUR 06.05.2013
LZC/13/50005 BKS-Leasing a. s. Leasingová zmluva 11.880,00 EUR 25.04.2013
KZC/13/50005 BKS-Leasing a. s. Kúpna zmluva 11.880,00 EUR 25.04.2013
FSC, s.r.o. Zmluva o podnájme 0,00 EUR 24.04.2013 24.04.2023
JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s. Kúpna zmluva Vlastníkom hnuteľnej veci - špeciálneho nákladného automobilu 3.600,00 EUR 08.04.2013
KOSEC plus. s.r.o. Kúpna zmluva hnuteľná vec - nákladné motorové vozidlo 11.880,00 EUR 03.04.2013
1099/2008 Helena Pauková - DECORO Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme 690,00 EUR 01.03.2013
1102/2008 Monika Matejčíková - Kozmetický salón Monika Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme 963,00 EUR 01.03.2013
1100/2008 Valerie Janičová Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme 899,00 EUR 01.03.2013
1098/2008 Anna Bieliková Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme 818,00 EUR 01.03.2013
OBEC TOPOĽČIANKY Kúpna zmluva hnuteľná vec - nepojazdné špeciálne motorové vozidlo 3.180,00 EUR 01.03.2013
ELTENDER s.r.o. Mandátna zmluva 210,00 EUR 01.03.2013
Michal Sloboda Kúpno-predajná zmluva Pracovný stroj, ZTS Stavostroj 970,00 EUR 21.01.2013
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme 0,00 EUR 01.01.2013
2013-002-001-0023 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Servisná zmluva 0,00 EUR 01.01.2013 31.12.2013
1 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 0,00 EUR 01.01.2013 31.12.2013
1 ALUSTEEL, spol. s r.o., Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 0,00 EUR 21.12.2012
Róbert Kukuľa Kúpna zmluva 840,00 EUR 19.12.2012
1 ŠPORT SERVICE, s.r.o. Zmluva o nájme Umelá ľadová plocha o rozmere 20 x 10m, mantinelový systém okolo celého ihriska 9.110,00 EUR 17.12.2012 17.02.2013
NADACIA DALKIA SLOVENSKO Darovacia zmluva Peňažný dar 10.000,00 EUR 26.11.2012
26112012 ZOO Bojnice Deponačná zmluva Somár domáci 0,00 EUR 26.11.2012
Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o poskytovaní služieb Zimná údržba miestnych komunikácií 70.000,00 EUR 12.11.2012
4600003176 Slovalco, a. s. Zmluva o zabezpečení výsadby okrasných drevín 0,00 EUR 07.11.2012
Daniel Škrivánek Kúpna zmluva Mercedes Benz Šprintér 2,2 CDI, DoKA sklápač Maxi 9.800,00 EUR 01.11.2012
BMT auto s. r o. Kúpna zmluva AVIA 31.1 K MP16 8.400,00 EUR 24.10.2012
1/2012 Maroš Pažout Zmluva o reklame 100,00 EUR 01.10.2012
120040 Zdenék Skrivánek Kúpna zmluva 3,61 EUR 27.09.2012
120040 Daniel Skŕivánek Kúpna zmluva Hnuteľná vec - úžitkové motorové vozidlo MULTICAR M 26 9,50 EUR 27.09.2012
Tatra banka, a.s. Dodatok k Zmluve o kontokorentnom úvere zmena v úverovej zmluve 0,00 EUR 12.09.2012
ZO OZ KOVO ZSNP, a.s. Dodatok Kolektívnej zmluvy 0,00 EUR 01.09.2012
337/2012 Vladimír Loučičan - Masérskv salón HELIOS Dodatok k Zmluve o používaní krytej plavárne a jej zariadení 0,00 EUR 01.09.2012
332/2012 Volejbalový klub Vyhne Zmluva o poskytnutí peňažného daru 200,00 EUR 21.08.2012
18/08/2012 Patrik Básty Kúpna zmluva 250,00 EUR 13.08.2012
1/2012 Bytové spoločenstvo domu č. 481 Mandátna zmluva 0,00 EUR 01.08.2012
01/2012 CVČ Spektrum Zmluva o úschove 0,00 EUR 20.07.2012
06/2012 Milán Homola Zmluva o deponácii 0,00 EUR 20.06.2012
15/6/2012 Maroš Čerťaský - GLOBE Zmluva o nájme a Zmluva o podnájme 1.299,00 EUR 17.06.2012 31.08.2012
20/7/2012 František Páleník, Zmluva o podnájme 977,00 EUR 17.06.2012 31.08.2012
Slovalco, a. s. Zmluva o postúpení pohľadávok 3,18 EUR 03.05.2012
50/2012 UNIAGRO Zvolenská Slatina, s. r. o. Kúpna zmluva 669,00 EUR 18.04.2012
16/04/2012 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Zmluva o spolupráci a propagácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. 120,00 EUR 13.04.2012 31.12.2012
1/2003 ZSNP, a. s. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 0,00 EUR 01.04.2012
1/TS/CK REKREAL/2012 REKREAL, s. r. o. Zmluva o dielo Upratovacie práce, čistiace práce a iné práce, súvisiace s upratovaním alebo čistením v prevádzke objednávateľa 0,00 EUR 28.03.2012
26/03/2012 AUTOCENTRUM AAA AUTO a. s. Kúpna zmluva Hnuteľná vec - motorové vozidlo 6.867,00 EUR 26.03.2012
DJK/2O1109O1/P LE CIHEQUE DEJEUNER s. r. o. Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve 0,00 EUR 20.03.2012
KZF4/2011090 LE CIHEQUE DEJEUNER s. r. o. Komisionárska zmluva 0,00 EUR 20.03.2012
06/2012 SLOVÁK FINANCE s. r. o. Kúpna zmluva Hnuteľná vec - motorové vozidlo 1.200,00 EUR 12.03.2012
08/2012 M.T. Autokomplet s .r. o. Kúpna zmluva Hnuteľná vec - traktor ZETOR 7245 7.200,00 EUR 07.03.2012
07/2012 LUMARC tech s. r. o. Kúpna zmluva Hnuteľná vec - nákladný príves 3.000,00 EUR 05.03.2012
14/03/2012 Slovalco, a. s. Zmluva o postúpení pohľadávok 24.547,00 EUR 01.03.2012
05/2012 DOPRASTAV ASFALT, a. s. Kúpna zmluva Bitúmenová zmes na opravu vozoviek typu AC 8 O 50/70 72,00 EUR 01.03.2012
149734 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o o postúpení práv a povinnosti odberateľa 0,00 EUR 02.02.2012
149734 Mesto Žiar nad Hronom Zmluva o o postúpení práv a povinnosti odberateľa 0,00 EUR 31.01.2012
9/1/2012 Jozef Branický Zmluva o poskytovaní služieb Správa, prevádzkovanie a údržba Športovej haly 663,00 EUR 09.01.2012
28/12/2011 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. Zmluva o poskytovaní služieb 250,00 EUR 01.01.2012
28/12/2011 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. Zmluva o podnájme 24.000,00 EUR 01.01.2012 31.12.2012
3559009060 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 4.721,00 EUR 01.01.2012
14/12/2011 Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. Kúpna zmluva Motorová nafta 1,00 EUR 14.12.2011
7/12/2011 Tatra banka, akciová spoločnosť Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam 0,00 EUR 07.12.2011
7/12/2011 Tatra banka, akciová spoločnosť Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku 0,00 EUR 07.12.2011
S03085/2011/NOV Tatra banka, akciová spoločnosť Zmluva o kontokorentnom úvere 0,00 EUR 07.12.2011
S03982/2011 Tatra banka, akciová spoločnosť Zmluva o splátkovom úvere 35.000,00 EUR 07.12.2011 30.11.2017
7/12/2011 Tatra banka, akciová spoločnosť Zmluva o použití zmenky 0,00 EUR 07.12.2011
11/2011 GIBOX, s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb Prezentácia spoločnosti s možnosťou aktualizácie obsahu 763,00 EUR 30.11.2011
30/11/2011 Jozef Jurkech Kúpna zmluva Hnuteľná vec - nakladač UNC 060 4.800,00 EUR 29.11.2011
28/11/2011 Obec Hliník nad Hronom Kúpna zmluva Hnuteľná vec - zametací stroj 6.000,00 EUR 28.11.2011
LZC/11/50009 BKS-Leasing a. s. Leasingová zmluva Ostatné zariadenia a technológie 3.880,00 EUR 24.11.2011
210/0/931/2011 Metrostav SK, a. s. Zmluva o dielo Stavba - prístrešok pre autá 41.950,00 EUR 23.11.2011
24/2011 UNIAGRO Zvolenská Slatina, s. r. o. Kúpna zmluva Hnuteľná vec - traktor a čelný nakladač 61.302,00 EUR 18.10.2011
30/09/2011 Vladimír Loučičan - Masérsky salón HELIOS Zmluva o spolupráci 0,00 EUR 01.10.2011
27/09/2011 SPORT TREND, s. r. o. Zmluva o reklame 0,00 EUR 27.09.2011 31.12.2011
5/2011 DOPRASTAV ASFALT, a. s. Kúpna zmluva Odpredaj bitúmenových zmesí na opravu vozoviek 69,00 EUR 28.08.2011
19/08/2011 Ing. Ivana Kutejová - OZÓN SLOVAKIA Zmluva o dielo Dodávka a montáž ozónovej technológie na úpravu bazénovej vody v krytej plavárni 21.048,00 EUR 19.08.2011
19/08/2011 HIPS, s.r.o. Kúpna zmluva Hnuteľná vec - nepojazdné úžitkové motorové vozidlo 360,00 EUR 19.08.2011
2/8/2011 Marian Chromý - AUTO-MIX Kúpna zmluva Hnuteľná vec - úžitkové motorové vozidlo 11.760,00 EUR 02.08.2011
28/06/2011 KESAT, s. r.o. Zmluva o postúpení pohľadávok 18,65 EUR 28.06.2011 25.07.2011
Mária Branická - PERSON SLOVAKIA Zmluva o poskytovaní služieb 663,00 EUR
9/2023 MVM CEEnergy Sloívakia s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu 162,75 EUR