Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy: Dodatok č.5
Zmluvná strana: Tatra banka a.s.
Zmluvná strana IČO:
Zmluvná strana 2:
Zmluvná strana 2 IČO:
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Dodatok č. 5 k Zmluve o kontokorentnom úvere
PDF: dodatok-c.5-tb.pdf
Predmet:
Cena vrátane DPH: 0,00 EUR
Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.07.2016
Dátum účinnosti zmluvy: 25.07.2016
Dátum ukončenia zmluvy: 10.09.2017
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:
Poznámka:

Poznámka:
„Všeobecné úverové podmienky Tatra banky, a.s. zo dňa 7.3.2008, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.2.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 1.2.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 6.6.2014, ako aj neskorších dodatkov, boli zverejnené spolu s Dodatkom č. 4 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. S03085/2011/NOV zo dňa 08.12.2011 tu:

http://www.tszh.sk/docpublishing/contracts/dodatok_4_zmluve-o-kontokorentnom-uvere-c.-s030852011nov.pdf