Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Farby,laky,maliarske príslušenstvo, riedidla a štetce.
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: Február
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:

 

Nová vrstva...
Predpokladaná hodnota zákazky: 110,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
informacia-o-vysledku-farby-laky-riedidla-a-prislusenstvo..pdf