Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rám.dohod. na stav. mat. na podstavby na FŠ.
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 14.03.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 79 000,00
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-dohoda--staveb.mat-na-podstavby-na-f-s.pdf