Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Info. o výsl.vyhod.ponúk Zvislé DZ
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 06.03.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 18 000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
informacia-o-vysledku-doprav.znacennie.pdf