Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcov.dohoda-Farba na vodorovné značenie biela, čer,žltá a riedidlo
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 24.02.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 3000,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
ramcova-dohoda-c.z20176806-z.pdf