Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Pracovník na automechan.práce, pomocné práce, údržba strojov, vedenie motorových vozidiel a prac. strojov
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky: 26.01.2017
Spôsob obstarania: PRIESKUM TRHU
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 8,90 €
Spôsob predkladania ponuky: e-mailom,osobne,poštou
navrh-na-urcenie-postupu.pdf