Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Predbežný plán verejného obstarávania na r.2017
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: EKS , Prieskum trhu, § 117
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
predbezny-plan-verejneho-obstaravania-na-rok-2017.pdf