Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Info o výsledku-Kolesový traktor s rýpadlom a nakladačom
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 03.02.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 59 500,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
informacia-o-vysledkuvyhodnotenie-ponuk.pdf