Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Infor. o výsledku vyhod. ponúk Hlin. okná, dvere a pl. okná
Druh zákazky: podlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky: 02.01.2017
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 45 630,00 €
Spôsob predkladania ponuky: Elektronický-EKS
infor.-o-vysledku-vyh.-ponuk-na-hlin-ok.-dvere-a-plast.-ok..pdf