Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zákazky VO za 4.Q.2016 ,E- trhovisko
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
e-trhovisko-za-4.q.-2016.pdf