Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Mesiac december 2016 o verejnom obstarávaní
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Informácia o verejnom obstarávaní za r.2016
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
mesiac-december-2016-vo.pdf