Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Nákup materiálu za 1.Q. 2016
Druh zákazky: prieskum trhu
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania:
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Spôsob predkladania ponuky:
nakup-mater.-za1.stvrt-rok-2016.pdf