Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rámcová dohoda na stavebné materiály
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky: 12.12.2016
Spôsob obstarania: EKS
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 39 800,00 €
Spôsob predkladania ponuky:
ramcova-dohoda-c.z201645208-z.pdf