Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Rekonštrukcia futbalového štadióna.-Nadlim. zákazka
Druh zákazky: nadlimitné zákazky
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Odôvodnenie zrušenia verejného obstarávania
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 687 000,00 € bez DPH
Spôsob predkladania ponuky:
zrusenie-zakazky-priloha.pdf