Zverejňovanie dokumentov

Detail verejného obstarávania

Predmet zákazky: Zmluva o dielo so SEDESPORTOM- úprava diela
Druh zákazky:
Termín predloženia ponuky:
Spôsob obstarania: Dodatok k zmluve
Požiadavky na ponuky:
Obstarávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom , spol.s r.o. Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58
Kontakt:
Predpokladaná hodnota zákazky: 35 000,00
Spôsob predkladania ponuky:
zmluva-so-sedasportom.pdf